Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print