Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019.

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
image_print