Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελoύς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019, του Αυτ. Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019
image_print