Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Δόμησης, για το έτος 2019

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019
image_print