Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έτος 2017, της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print