Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019 για τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print