Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2021.

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
image_print