Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2020

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
image_print