Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2021

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print