Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών για το έτος 2019 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print