Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών και ορισμό προέδρου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2020, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020
image_print