Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών και ορισμό προέδρου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2020, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού