ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 03-02-2020 ΕΩΣ 31-12-2020