Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ,ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021
image_print