Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 2021-2022

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021
image_print