Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022
image_print