Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2019

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
image_print