ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2019