Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ) ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος 2019
image_print