ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ) ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.