Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRAINING- NET E.E. , ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΣΤΙΣ 31/07/2020 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ¨.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
image_print