Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Ω.ΔΡΑΜΑΣ.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020
image_print