Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος δια βίου μάθησης στη Δράση Grundtvig με τίτλο «Women’s wood green building»