Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συμμετοχή του Δήμου στην εκστρατεία για περιορισμό του καπνίσματος και σε δημόσιους ανοικτούς χώρους – Έκδοση ψηφίσματος

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print