Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Συμμετοχή του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ Δράμας στις εκδηλώσεις «Δραμοινογνωσία» 2014 και έγκριση δαπάνης

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014
image_print