Οικονομική Επιτροπή

Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 815/2018 απόφαση του 5ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. κατόπιν προδι-καστικής προσφυγής της εταιρίας «Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.» που υποβλήθηκε κατά της υπ’ αριθμ. 179/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Παρασκευή, 2 Νοέμβριος 2018
image_print