Οικονομική Επιτροπή

Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 831/2018 απόφαση του 1ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. κατόπιν προδι-καστικής προσφυγής της εταιρίας «Χρυσή Χήνα Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» που υποβλήθηκε κατά της υπ’ αριθμ. 211/2018 κατακυρωτικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018
image_print