Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ΄ΑΡ. 8368 ΚΑΙ 8369/13-9-22 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
image_print