Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ. 603/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “Δωρεάν παραχώρησης χρήσης στην ΔΕΚΠΟΤΑ του αγροτεμαχίου 363 και του επ΄ αυτού κτιρίου του Υδρόμυλου – Ενυδρείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 185 και της παρ. 6 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 ”

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print