Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 127/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜ. ΠΡΩΤ. ΔΡΑΜΑΣ & 293/2011 ΑΠΟΦ. ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤ ΘΡΑΚΗΣ

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021
image_print