1

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο κέντρο Κοινότητας και παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας (Τουκματσή)