Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017
image_print