ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022