ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ