Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η.

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
image_print