Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012
image_print