Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ WEB SERVICES ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
image_print