1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ)