1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥ)