ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 07-02-2019 ΕΩΣ 31-01-2020