ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΓΑΡΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021”