ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙ ΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ)