Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
image_print