Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
image_print