Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΒΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020
image_print