Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση για τη στοχευμένη στήριξη της απασχόλησης στο Νομό Δράμας

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015
image_print