Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δράμας για την υλοποίηση της Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ», αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ