Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δράμας, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – Προστασία (Κατασκευή πεζοδρομίου) τμήματος ανατολικής περιφερειακής οδού Κουδουνίων» συνολικού προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.