Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2 ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print