Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και του Δήμου Δράμας, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (πρόσκληση Α.Μ.Θ. 82) και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακές αναβαθμίσεις παιδικών σταθμών Ν.Π. Δήμου Δράμας»

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print